A9 kiçi enelik kamerasy

Gysga düşündiriş:

Iň oňat içaly kamerasy kiçijik, göze ilmeýän we ulanmak aňsat.
Karary: 1080P / 720P / 640P
Wideo formaty: AVI
Çarçuwanyň derejesi: 20
Burçy görmek: 150 dereje
Infragyzyl yşyk: 6 sany
Gijeki görüş aralygy: 5m
Hereketi kesgitlemek aralygy: 6m
Iň pes yşyklandyryş: 1 LUX
Üznüksiz ýazgy wagty: 1 sagat töweregi
Gysyş formaty: H.264
Ordingazgy aralygy: 5m2
Kuwwatlylygy: 380MA / 3.7V


Töleg usuly:


pay

Önümiň jikme-jigi

Iň oňat içaly kamerasy kiçijik, göze ilmeýän we ulanmak aňsat.Öý howpsuzlygy kameralary edil şonuň ýaly edip bilse-de, adatça has düşnükli we görmek aňsat.Içaly kameralary tapmak kyn we aýry-aýry ýerlerde gizlemek aňsat bolmaly.

Ululygyndan we gizlemek aňsatlygyndan başga-da gözlemeli başga-da birnäçe zat bar.Ilki bilen, kameranyň daş-töweregini mümkin boldugyça köp görmek üçin giň meýdana eýe bolmagyny isleýärsiňiz.
Kameralaryň köpüsi üçin çözgüt hakykatdanam möhüm bolsa-da, suratyň hiline däl-de, ýazga alýan mazmunyňyza has köp gyzyklanýandygyňyz üçin içaly kameralar bilen kän bir ähmiýeti ýok.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň