Biz hakda

umo kompaniýasy

Kompaniýanyň tertibi

Nanjing Quanxi Elektron Tehnologiýa Co., LTD ýyllyk girdejisi 50 milliondan gowrak bolan integrasiýa pudagy!
Dünýäde esasy howpsuzlyk döwleti hökmünde Hytaý dünýäde ösen tehnologiýa we gözleg we ösüşe eýe.Häzirki wagtda Hytaýda howpsuzlyk pudagynda käbir üstünlikleri gazanan bir kompaniýa hökmünde UMO tekosyny döretmek kararyna geldik.Hytaýyň öňdebaryjy howpsuzlyk önümlerini, tehnologiýalaryny we çözgütlerini wagyz ediň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

UMO teco wideo dolandyryş ulgamy, wideo we ses analitikasy, HD IP kamerasy, HD koaksial kamera we köp sensorly tehnologiýalar we ş.m. öz içine alýan howpsuzlyk we wideo gözegçilik çözgütleriniň doly setirini üpjün edýär.
Bütin dünýäde gymmatly müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.Finishedhli taýýar önümler durnukly hilini üpjün etmek üçin hil gözegçiligimiz bilen synagdan geçirilýär.Ulgam in engineeringenerçiligi, apparat üpjünçiligi, programma üpjünçiligi, gurluş we grafika dizaýnynda gözleg we gözleg işleriniň bir toparyny üstünlikli çekdik we kämillik ýaşyna ýeten ODM / OEM önümçiligi, satuwy, gowşurylyşy we satuwdan soňky hyzmat ulgamy bar.[amaly], [täzelik] we [kämil], "win-win" -a ynanýarys.Şeýlelik bilen, hyzmatdaş müşderilerimiziň her biri hyzmatdaşlykdan has köp peýdalanyp biler.
Howpsuzlyk pudagy ösmegini we ösmegini dowam etdirýär we UMO teco has gowy we has täsirli wideo howpsuzlyk önümleri we çözgütleri hödürlemegi umyt edýär. Sarp edijileri has gowy gorag bilen üpjün ediň

/ biz hakda /