M6 Pro akylly wideo gapy kamerasy

Gysga düşündiriş:

M6 Pro Doorbell kamerasy, beýleki Doorbells bilen deňeşdirilende has güýçli zarýad berilýän batareýalar bilen işleýär.

Tuya programmasy, 1080P, F37 obýektiw
166 ° giň burçly linza, 6 x 850 IR gijeki görüş çyralary
2.4 GGs WIFI simsiz birikmesi
Iki gezek zarýad berilýän 18650 batareýa (batareýalar goşulmaýar, aýratyn satyn alynmaly)
Micro SD: 64G çenli (kartoçkany aýratyn satyn almaly)
PIR hereketini kesgitlemek, aňsat gurnamak
Çagyryş maglumatlary iteklemek, iki taraplaýyn sesli jaň wideosy, uzakdan gözegçilik etmek, bulut saklanyşyny 1 aý mugt synag etmek


Töleg usuly:


pay

Önümiň jikme-jigi

M6 Pro Doorbell kamerasy, beýleki Doorbells bilen deňeşdirilende has güýçli zarýad berilýän batareýalar bilen işleýär.Synag netijesi, doly zarýadlanan M6 Pro Doorbell-iň ulanylyş wagtynyň beýleki önümlerden 60% uzakdygyny görkezýär.M6 Pro Doorbell size we maşgalaňyza ygtybarly we dowamly gorag berýär.

“Ultra Wide Angle”, “Full HD Night View” -da: Giňeldilen gijeki görüş, hatda 17 metr aralykdan hem aýdyň we ýiti üpjün edýär.Kameranyň 160 dereje görnüşi, eýwanyňyzyň ýa-da öň howlyňyzyň giňligine gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.Gapyňyzdan hakyky öý goragy!

Nirede bolsaňyzam, öý bilen baglanyşykda boluň: Islendik ýerden gapyňyzy kakýan myhmanlara ýa-da gowşuryjylara görüp, eşidip we gürläp bilersiňiz.“Tuya Home” programmasy arkaly dürli aýratynlaşdyrylan akylly aýratynlyklary guruň: işjeňlik zolagyny kesgitlemek, duýduryş meýilnamasy, ýüzlere at bellemek we ş.m.M6 Pro Doorbell sizi we öýüňizi birleşdirýän köpri.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň