Habarlar

 • Tiandy won 7th in the a&s “2021 Global Security 50 Ranking”

  Tiandy “2021 Global Security 50 Ranking” -de 7-nji ýeri eýeledi.

  Tiandy şu gün täze çykan & Top Top Security 50-de 7-nji ýeri eýeledi we ýene-de iň gowy 10 howpsuzlyk markasyny eýeledi.A & s dünýädäki täsirli gözegçilik kompaniýalarynda derňew geçirýär we 2020-nji ýyldaky satuw girdejilerine görä reýting berýär....
  Koprak oka
 • Opportunities and challenges in the security industry

  Howpsuzlyk pudagynda mümkinçilikler we kynçylyklar

  2021-nji ýyl geçdi, bu ýyl henizem ýyl däl.Bir tarapdan, geosyýasat, COVID-19 we çig malyň ýetmezçiligi sebäpli çipleriň ýetmezçiligi ýaly faktorlar senagat bazaryndaky näbellilikleri güýçlendirdi.Başga bir tarapdan, wa ...
  Koprak oka
 • WiFi makes life smarter

  “WiFi” durmuşy has akylly edýär

  Akyl-paýhasyň umumy tendensiýasynda amaly, akyl, ýönekeýlik we howpsuzlygy birleşdirýän toplumlaýyn ulgam gurmak ýangynyň möhüm ugruna öwrüldi ...
  Koprak oka