TIANDY ERKI DUNDURYŞ TEHNOLOGI .ASY

Irki duýduryş

Hemme howpsuzlyk
Adaty IP kameralary üçin diňe bolup geçen zatlary ýazga geçirip biler, ýöne Tiandy müşderileriň howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrmak üçin adaty tehnologiýa öwrülişik getiren AEW-ni oýlap tapdy.AEW çozuşyň öňüni almak üçin yşyk çyrasy, ses sesi we lazer yzarlamasy bilen irki duýduryşy awtomatiki yzarlamagy aňladýar.

EW.png

Irki duýduryş
Super Hususy Gwardiýa
Gözegçilikden has uzakda
Ak çyra / görünýän lazer / ses, soňky ulanyjylar üçin doly goragy üpjün etmek üçin jenaýatyň öňüni almak üçin öňünden goralýar.

Irki duýduryş

Bu tehnologiýa ilki PTZ-de ulanyldy, soň bolsa ony EW ok önümlerine we beýleki arzan bahaly önümlere ulanýarys.Duýduryşyň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin takyklygy 80% ýokarlandyrmak üçin ýakynda başga bir tehnologiýany ýerleşdirdik.

AEW4.jpgAEW5.jpg

Awtoulag üçin duýduryş Diňe adamlar üçin duýduryş

Indi AEW üçin doly çözgüt bar, bu sizi diňe bir howpsuz däl, eýsem amatly hem edýär.

 


Iş wagty: Fewral-24-2023