TIANDY STARLIGHT TEXNOLOGI .ASY

Tiandy ilkinji gezek 2015-nji ýylda ýyldyz çyrasy düşünjesini öňe sürdi we tehnologiýany garaňky sahnada reňkli we açyk surata düşürip biljek IP kameralarynda ulanýar.

Tiandy Technologies

Gün ýaly görüň

Statistika jenaýatlaryň 80% -iniň gije bolýandygyny görkezýär.Howpsuz gijäni üpjün etmek üçin Tiandy ilki bilen 2015-nji ýylda ýyldyz çyrasy düşünjesini öňe sürdi we garaňky sahnada reňkli we açyk surat alyp bilýän tehnologiýany IP kameralaryna ulandy.Birnäçe ýyllyk ösüşiň üsti bilen tehnologiýa has ygtybarly we ösen bolýar, häzirki wagta çenli tehnologiýa bu pudakda 0.0004Lux, yşyklandyryjy we iň pes derejeli yşyklandyryş bilen hereket edýän zatlary tutuş garaňky sahnada ele almaga kömek edip biler.

“Starlight” tehnologiýasy

Bütindünýä

Bu öňegidişlik sebäpli Tiandy ýyldyz çyrasy önümi dünýäde gyzgyn satylýar.Gije Tiandy ýyldyz çyrasy önümleri tarapyndan düşürilen suratlar, dünýädäki müşderilerimiziň seslenmeleri.

“Tiandy Starlight” we super ýyldyz çyra önümleriniň esasy tehnologiýasy, bu pudakda deňeşdirip bolmajak TVP tehnologiýasydyr.24 sagadyň içinde iň gowy şekil hilini berip bileris.Indi TVP4.0 tehnologiýasy gelýär, öňki nesiller bilen deňeşdirilende, bu tehnologiýany goşa datçik bilen ulanýan kamera, garaňkyda reňkli şekilleri düşürip biler, has düşnükli şekil bilen, bu açyşyň ýyldyz şöhlesiniň tehnologiýasyny başga bir döwre getirjekdigine ynanýarys!

 


Iş wagty: Fewral-24-2023