Tiandy “2021 Global Security 50 Ranking” -de 7-nji ýeri eýeledi.

Tiandy şu gün täze çykan & Top Top Security 50-de 7-nji ýeri eýeledi we ýene-de iň gowy 10 howpsuzlyk markasyny eýeledi.A & s dünýädäki täsirli gözegçilik kompaniýalarynda derňew geçirýär we 2020-nji ýyldaky satuw girdejilerine görä reýting berýär.

Tiandy won 7th in the a&s 2021 Global Security 50 Rankin (1)

1994-nji ýylda döredilen “Tiandy Technologies”, dünýäde doly gözegçilikde saklanýan akylly gözegçilik çözgüdi we gözegçilik meýdanynda 7-nji orunda durýar.Wideo gözegçilik pudagynda dünýä lideri hökmünde Tiandy AI-ni, uly maglumatlary, bulut hasaplamasyny, IoT we kameralary howpsuzlyk merkezi akylly çözgütlere birleşdirýär.2000-den gowrak işgäri bolan Tiandy-nyň içerde we daşary ýurtlarda 60-dan gowrak şahamçasy we goldaw merkezi bar.
Güýçli we ýokary başarnykly gözleg topary bilen kompaniýamyzyň özeni hökmünde Tiandy, 0.002 Lýuksyň statiki sahnasynda ýiti we reňkli şekil almak üçin IPC-e ýüz tutan 2015-nji ýylda “ýyldyz çyrasy” düşünjesini öňe süren pudakda ilkinji boldy. .Soňra 2017-nji ýylda 0.0004 Lýuksyň statiki sahnasynda, soňra bolsa IPC, PTZ we Panoramic seriýaly “Star” enjam liniýasyny doly işe girizeniňizde, aýratyn TVP algoritmi bilen “Super Starlight” kameralaryny kämilleşdirdi. .Indi, ulanyjy üçin amatly özleşdirilen GUI, “Easy7” VMS we “EasyLive” ykjam APP bilen, 2MP-den 16MP kamera, 4X-den 44X PTZ kamerasy we 5ch-den 320ch NVR, tygşytly önümleri we taslama esasly önümleri hödürleýäris. şanly senäni we watançyny goldaýar.

Tiandy won 7th in the a&s 2021 Global Security 50 Rankin (2)

2021-nji ýylda Tiandy önümlere ökde bolmagy we pudaga ünsi jemlemegi hemişe talap edýär.Uzak dowamly we giňişleýin tehnologiýa gözlegleri we ösüşi bilen goldanýan Tiandy tehnologiýalar kärhanasy, häzirki wagtda tehnologiýa liderligini strategiýalarynyň biri hasaplaýar.Tiandy akylly enjamlarda, blokirleme, bulut hasaplamasynda, uly maglumatlary we täze ekologiýa tehnologiýasynda üstünlik gazandy, soňra üznüksiz täzeliklere ýetdi, kompaniýanyň strategiýasyna laýyk geldi we çeşmä ünsi jemledi.

Tiandy won 7th in the a&s 2021 Global Security 50 Rankin (3)

Iş wagty: Fewral-21-2022