NVR we Gümmez wifi kamera toplumy

Gysga düşündiriş:

Model: QS-8204-Q

1) 2.0MP H.265, wilka we oýnamak, 3,6 mm linza
2) 8 massiw yşyklandyryjy, infragyzyl aralyk 50 metr
3) Gurmak, dakmak we oýnamak zerurlygy ýok
4) Wi-Fi birikmesi, awtomatiki kaskad, Tuya APP
5) açyk metal kameralary bilen 4 / 8pcs bilen 1CH 8CH NVR
6) suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän
7) PTZ dolandyryşy


Töleg usuly:


tölemek

Önümiň jikme-jigi

(1) Gurmak aňsat
Simsiz NVR bilen birikmek gaty ýönekeý, mundan beýläk sim we wifi marşrutizatorlary talap edilmeýär.Ony dakanyňyzdan soň ulanyp bolýar.
(2) Tuýa platformasy
Tuya akylly platforma bilen enjamlaşdyrylan kameramyz, dürli markalara we giň baglanyşyklara laýyk gelýän Tuya APP sebäpli iş interfeýsi ýönekeý we arassa.
(3) Bitewi dolandyryş
“Akylly Tuya” programmasy köp sanly öý enjamlary bilen bitewi dolandyryşy amala aşyryp biler, şonuň üçin amal gaty amatly.
(4) Uzak geçiriş
Açyk gurşawda geçiriş aralygy 500-800 metre ýetip biler we ulanylanda signal gaty durnuklydyr.
(5) Ultra pes ammar
Şol bir çözgüt H.265 Esasy profil derejesi H.265-iň 50% -idir, bu gaty diskiň ýarysyny tygşytlap biler, gaty diskiňizi derrew giňeldip biler, has uzak saklamagy we satyn alyş çykdajylaryny azaldyp biler.
(6) Bir gezek basmak
Bir gezek basmak paýlaşmak funksiýasy wideoňyzy maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen aňsatlyk bilen paýlaşyp biler.

Arza

Resaşaýyş ýerleri, fermalar, kiçi supermarketler, ýaşaýyş jaýy, ammar, balyk howzy, ofis ... ýaly dürli amaly ssenariýler.

2MP Tuya 4CH 8CH WIFI toplumy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň