Tuya 4CH 8CH WIFI kamerasy we NVR toplumy

Gysga düşündiriş:

Model: QS-8204 (A) & QS-8208 (A)

(1) 2.0MP H.265, 1920 * 1080, 3,6mm obýektiw
(2) 4 sany LED massiw, infragyzyl aralyk 20 metr
(3) Gurmak, dakmak we oýnamak zerurlygy ýok
(4) Wi-Fi birikmesi, awtomatiki kaskad, Tuya APP
(5) Toz we suw geçirmeýän
(6) Adam şekilini kesgitlemek


Töleg usuly:


tölemek

Önümiň jikme-jigi

(1) Gurmak aňsat
Simsiz NVR gurmak gaty ýönekeý, mundan beýläk sim we wifi marşrutizator sazlamalary talap edilmeýär, gurnamany tamamlamak üçin güýç.

(2) Tuýa ulgamy
“Tuya” akylly platforma bilen enjamlaşdyrylan operasiýa interfeýsi ýönekeý we arassa, dürli markalara we giň baglanyşyklara laýyk gelýär.

(3) Bitewi dolandyryş
Tuya APP-iň köp sanly öý enjamlary bilen bitewi dolandyryşy amala aşyryp biljekdigi örän amatly.

(4) Uzak aralyk Geçiriş
Açyk gurşawda geçiriş aralygy 500-800 metre ýetip biler we signal durnuklydyr.

(5) Pes ammar
Önümlerimiz, disk ýeriniň ýarysyny tygşytlap, gaty diskiňizi derrew giňeldip, has köp wagt tygşytlap we ammar çykdajylaryny azaldyp bilýän H.265 çözgüdi ulanýar.

(6) Bir gezek basmak
Bir gezek basmak paýlaşmak funksiýasy wideoňyzy maşgalaňyz bilen aňsatlyk bilen paýlaşyp biler.

Arza

Resaşaýyş ýerleri, fermalar, kiçi supermarketler, ýaşaýyş jaýy, ammar, balyk howzy, ofis ... ýaly dürli amaly ssenariýler.

2MP Tuya 4CH 8CH WIFI toplumy

Aýratynlyklary

2MP Tuya 4CH 8CH WIFI toplumy (2) 2MP Tuya 4CH 8CH WIFI toplumy (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň