• 01

  24 sagat onlaýn

  Size has professional önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin 10 ýyllyk satuw we dolandyryş tejribämiz bar.

 • 02

  Prodeterlik önüm öndürmek opsiýalary

  Biziň berk hil gözegçilik ulgamymyz bar, size ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýäris..

 • 03

  Tehniki hyzmat topary

  Müşderi meselesini çözmekde ýöriteleşen hünärmen tehniki hyzmat topary.

 • 04

  Gaplamak we daşamak

  Bizde ýeterlik aksiýa we çalt iberiş topary we hünärmen kurýer hyzmatlary kompaniýasy bar.

picture

Täze önümler

 • Üpjün ediji
  markasy

 • Syllar
  tejribe

 • Milli
  Patent

 • K+

  Müşderiler eltip berdiler
  her ýyl

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • 10 ýyldan gowrak tejribe

  Nanjing Quanxi Elektron Tehnologiýa Co., LTD10 ýyldan gowrak wagt bäri meýdanda işleýän weteran Howpsuzlyk Ulgamy üpjün ediji hökmünde.we wideo we uly maglumatlary öz içine alýan howpsuzlyk enjamlarynyň birinji derejeli wekili.

 • UMO teco howpsuzlyk we wideo gözegçilik çözgütleriniň doly setirini üpjün edýär

  UMO teco, wideo dolandyryş ulgamy, wideo we ses analitikasy, HD IP kamerasy, HD koaksial kamera we köp sensorly tehnologiýalar we ş.m. öz içine alýan howpsuzlyk we wideo gözegçilik çözgütleriniň doly setirini üpjün edýär.

 • Millionyllyk girdejisi 50 milliondan gowrak!

  Sosial we jemgyýetçilik howpsuzlygy, akylly syýahatçylyk, akylly transport, akylly ýangyndan goramak, akylly bilim we zatlaryň interneti ulgamlarynda müşderilere ulgam integrasiýasyny, işleýşini we tehniki hyzmatyny üpjün edýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

Biziň blogymyz

 • Tiandy won 7th in the a&s “2021 Global Security 50 Ranking”

  Tiandy “2021 Global Security 50 Ranking” -de 7-nji ýeri eýeledi.

  Tiandy şu gün täze çykan & Top Top Security 50-de 7-nji ýeri eýeledi we ýene-de iň gowy 10 howpsuzlyk markasyny eýeledi.A & s dünýädäki täsirli gözegçilik kompaniýalarynda derňew geçirýär we 2020-nji ýyldaky satuw girdejilerine görä reýting berýär....

 • Opportunities and challenges in the security industry

  Howpsuzlyk pudagynda mümkinçilikler we kynçylyklar

  2021-nji ýyl geçdi, bu ýyl henizem ýyl däl.Bir tarapdan, geosyýasat, COVID-19 we çig malyň ýetmezçiligi sebäpli çipleriň ýetmezçiligi ýaly faktorlar senagat bazaryndaky näbellilikleri güýçlendirdi.Başga bir tarapdan, wa ...

 • WiFi makes life smarter

  “WiFi” durmuşy has akylly edýär

  Akyl-paýhasyň umumy tendensiýasynda amaly, akyl, ýönekeýlik we howpsuzlygy birleşdirýän toplumlaýyn ulgam gurmak ýangynyň möhüm ugruna öwrüldi ...